zoosnv.skZOO SNV - ZOO (Slovensko) v Spi?skej Novej Vsi - najmlad?ia ZOO na Slovensku

zoosnv.sk Profile

zoosnv.sk

Title:ZOO SNV - ZOO (Slovensko) v Spi?skej Novej Vsi - najmlad?ia ZOO na Slovensku

Description:ZOO SNV - ZOO (Slovensko) - nav?tívte ZOO v Spi?skej Novej Vsi teraz aj s novym AquaTerra pavilónom

Keywords:ZOO, slovensko, SNV, dzurikova, spisska nova ves, turistika, rodina, relax, ZOO SNV

Discover zoosnv.sk website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

zoosnv.sk Information

Website / Domain: zoosnv.sk
Website IP Address: 37.9.175.25
Domain DNS Server: ns3.websupport.sk,ns1.websupport.sk,ns2.websupport.sk

zoosnv.sk Rank

Alexa Rank: 2310165
OursSite Rank: 3
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

zoosnv.sk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $5,978
Daily Revenue: $16
Monthly Revenue: $491
Yearly Revenue: $5,978
Daily Unique Visitors: 1,507
Monthly Unique Visitors: 45,210
Yearly Unique Visitors: 550,055

zoosnv.sk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Mon, 16 Oct 2017 22:39:56 GMT
Server openresty

zoosnv.sk Keywords accounting

Keyword Count Percentage
ZOO 34 1.95%
slovensko 2 0.34%
SNV 2 0.11%
dzurikova 0 0.00%
spisska nova ves 0 0.00%
turistika 0 0.00%
rodina 0 0.00%
relax 0 0.00%
ZOO SNV 2 0.26%

zoosnv.sk Similar Website

Domain WebSite Title
zoo.com Zoo
zoovfx.com Zoo
animaisdozoo.com ZOO
zooplzen.cz ZOO Plzeň | ZOO Plzeň
belizezoo.org Belize Zoo - The Belize Zoo
thequiltzoo.com Quilt Zoo - The Quilt Zoo
zoo2zoo.com Zoo 2 Zoo - Home
papegaaienpark.nl Zoo Veldhoven | Zoo Veldhoven
thezoozoom.com The Zoo Zoom - Zoom in the zoo
zoogames.us Zoo Games - Zoo Games
thezooofiowa.com The Zoo of Iowa The Zoo of Iowa
foodie-zoo.com Foodie-Zoo ?Foodie-Zoo
gameszoo.net Games Zoo -Games Zoo
johnstonnoodlezoo.com Noodle Zoo | & The Zoo Bar
zooliberec.cz Vítejte na stránkách ZOO Liberec
helenszoo.com V?lkommen till Helens Zoo
zoopornfree.net Zoo porn free-Free zoo porn site, Zoo categories, Animal sex photos, Guy and animal ass, Long zoo v...
philadelphiazoo.org Philadelphia Zoo

zoosnv.sk Traffic Sources Chart

zoosnv.sk Alexa Rank History Chart

zoosnv.sk aleax

zoosnv.sk Html To Plain Text

ZOO SNV - ZOO (Slovensko) v Spi?skej Novej Vsi - najmlad?ia ZOO na Slovensku Na?a ZOO Infocentrum Kontakty Mapa & slu?by ZOO História a Poslanie ZOO História akcií Foto, Video a Hry Lexikón Vzdelávanie Adopcia SK | CZ | DE | EN | FR ..:: Partneri ::.. Cyklomapa Spi? Juh II ..:: ZOO na Slovensku ::.. ZOO Bratislava ZOO Bojnice ZOO Ko?ice ZOO Spi?ská Nová Ves ..:: Reklama ::.. ..:: ?ervená Kniha ::.. ohrozenych druhov zvierat (ohrozeny druh pre dne?ny deň) ..:: Novinky ::.. ..:: Po?asie ::.. Aktuálne po?asie vSpi?ská Nová Ves ..:: Zo ?ivota na?ej ZOO ::.. Dokonalé maskovanie Témou ZOO Krú?ku, ktory sa konal 8. 7. 2016, bolo ?Dokonalé maskovanie“. Po prezentácii si deti vyrobili masku zvieratka, pozreli si k?menie raje, krokodíla, tamarína, kosmá?a, mureny ai. Mohli si hladka? chameleona a agamu. Potom sme k?mili zvieratká v ZOO a na záver poskákali v nafukovacej ?irafe. Bolo nám super. Pridá? s k nám? foto: 5x | 17.07.2016 | Riso 3.7. bola akcia ?Riso“ – na?i náv?tevníci mohli bezplatne ochutna? mlie?nu ry?u Riso. Dobrú chu?! foto: 2x | 10.07.2016 | Grilovanie s Maggi 11.6. bola akcia ?Grilovanie s Maggi“. Náv?tevníci ZOO mohli bezplatne ochutna? brav?ové a kuracie rezne grilované s omá?kami Maggi. Dobrú chu?! foto: 2x | 8.07.2016 | Deň detí (pre ?iakov základnych a materskych ?k?l) Dňa 1. 6. 2016 sme pripravili program ku Dňu detí. Do programu sa zapojilo okolo 400 detí. Medzi inymi sme si zahrali hru ??love?e nehnevaj sa“, ?Kuku?ka“, skákali sme v mechu, ?ahali lano a tancovali so ?a?om. Do sú?a?í sa zapojili aj rodi?ia. Na deti ?akali r?zne dar?eky. foto: 9x | 05.06.2016 | Deň detí v ZOO V ZOO bolo 29. 5. ru?no. Zábavu robili deti zo Základnej umeleckej ?koly vystúpením ?udovej hudby "?pievanky" a hrou na dychové nástroje. Ich hru na chví?ku preru?il cyklopelotón hendikepovanych ?portovcov "Parasport 24", ktorí za 6 dní pre?li na bicykli cez Slovensko. Garde im robili známe slovenské osobnosti, medzi inymi aj P?emysl Boublík (herec z TV seriálu "ZOO") a aj primátor mesta PhDr. Ján Volny, PhD. Prvy deň za?ali v Pre?ove a skon?ili v na?ej ZOO. Trasa sa ukon?ila 3. 6. V Tren?íne. Sprevádzali ich motorkári na Harley Davidson. Deti si mohli sadnú? aj na ozajstnú policajnú motorku. Záver dňa patril tym najmen?ím. Postarala sa o nich Dorotka z Fidorkova. V ZOO bolo v tento deň okolo 3 000 náv?tevníkov. foto: 12x | 05.04.2016 | Letny program v ZOO za?ína u? prvého mája Leto je u? za dverami, preto máme pre Vás pripraveny zoznam akcií plnych radosti a in?pirácie? Pozyvame Vás, bude to zábava! 1.5.2016 - Slávnostné otvorenie vybehu pre medvede 29.5.2016 - Deň detí v ZOO 1.6.2016 - Deň detí (pre ?iakov základnych a materskych ?k?l) 11.6.2016 - Promoakcia Grilovanie s Maggi 25.6.2016 - Cesta rozprávkovym lesom !!! Zmena termínu !!! 8.7.2016 - Letny ZOO krú?ok (Dokonalé maskovanie) 15.7.2016 - Letny ZOO krú?ok (Spoznávame zvuky) 22.7.2016 - Letny ZOO krú?ok (Priate?stvá zvierat) 12.8.2016 - Letny ZOO krú?ok (Najjedovatej?ie ?ivo?íchy) 19.8.2016 - Letny ZOO krú?ok (Rekordy zvierat) 27.8.2016 - Cesta rozprávkovym lesom 23.10.2016 - Stra?idelná noc foto: 3x | 19.05.2016 | Novy vybeh pre medvede Dňa 1. 5. 2016 sme slávnostne otvorili novy vybeh pre medvede. Náv?tevnos? v tento deň bola ve?mi vysoká. Bránami ZOO pre?lo 4 400 ?udí. Rekordny bol aj po?et 488 in?truktá?i zubnych lekárov v rámci akcie ?Za zdravy a krásny úsmev“. Cely program i?iel pod?a plánu, aj krásne po?asie bolo. foto: 15x | 05.05.2016 | Deň Zeme 16. 4. 2016 na?a ZOO prispela k oslavám Dňa Zeme. Zú?astnilo sa jej 103 dobrovo?níkov zo Zdru?enia rodi?ov a priate?ov diabetickych detí Spi?ia?ik, spolo?nosti Embraco Slovakia a Whirlpool Slovakia. Spolu sme upratovali areál ZOO pred otvorením. Ke? bolo ?istu?ko, sa krstili dvoji?ky kapybár - dostali mená Rio a Ria. Ich krstnymi rodi?mi sa stali zamestnanci spolo?nosti Embraco Slovakia. V tento deň sme tie? odhalili tabu?ky zvierat, ktoré sú ur?ené pre vidiacich ale aj nevidiacich náv?tevníkov. Deti zo Spojenej ?koly internátnej v Levo?i pri?li tabu?ky slávnostne odhali? a pre?íta?. foto: 8x | 27.04.2016 | Jarny ZOO krú?ok V dňoch 17. a 19.2.2016 sa uskuto?nil Jarny ZOO krú?ok. Zú?astnilo sa ho 26 detí a 3 dospelí. Program bol pestry. Prítomní si pozreli prezentáciu na tému: ?Zvieratká v zime“, v sú?a?i sme prira?ovali zvuky, stopy, siluety a fotky n?h zvierat ku zvieratám, pracovali sme s kontaktnymi zvieratkami (leguán, chameleon, agama, achatina, korytna?ka), vytvárali sme sovu z papiera a pozorovali sme zvieratká v pavilóne Aquaterra pri k?mení. foto: 13x | 25.02.2016 | MA?KO A Dá?A MAJú NOVY DOMOV ?akujeme v?etkym, ktorí prispeli na vytvorenie nového vybehu pre na?ich medve?ov hnedych Ma?ka a Dá?ku. ?AKUJEME! 1. Spolo?nos? Begram s.r.o 2. Lubo? Orsula 3. Dá?a Maláková 4. Alena Majer?áková 5. Ivan Chlebovec 6. Lívia a Dorotka Buzová 7. neznámy darca 8. Vlastimíl Kormo? 9. Miroslava Bako?ová 10. Renáta Bar?áková 11. Annja Maria Pivovaciová 11. ?iliková Tatiana 12. Smorada Marián 13. Voláková Elena 14. Nedorostová Ingrid 15. Ing. Michalová Anna 16. Piovarciová Mária 17. Ková? Luká? 18. Toporcer Peter 19. Marhevka Peter 20. Kra?ún Igor 21. Ivan a Jozef 22. Bea a Vlado Chlebovcoví foto: 4x | 25.02.2016 | >>> História akcií ZOO SNV ? 2008 - 2016 | XHTML 1.0 strict & CSS2 valid | ZOO Spi?ská Nová Ves | web partneri www stránky Dolghi

zoosnv.sk Whois

Domain Name: ZOOSNV.SK